Zagospodarowanie terenu Plant we Lwówku

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu Plant w Lwówku” zrealizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwówku kosztował 254 999,55 zł, z czego stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie w wysokości niemal 100%, bo 254 999,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD. Głównym wykonawcą tego zakresu była firma Usługowy Zakład Murarski Jacek Wachowiak z Zębowa. Z kolei koszt realizacji pozostałych zadań (w tym wykonanie samego pomnika, ale także oświetlenia terenu, monitoringu wizyjnego, nawodnienia terenu i pozostałych robót towarzyszących) wyniósł 265 321,81 zł i pochodził w 100% z budżetu własnego gminy. Głównym wykonawcą pomnika były firmy STONE Consulting Michał Firlej, Natalia Firlej ze Strzegomia w zakresie elementów kamiennych i montażu oraz Art-Odlew Sp. z o.o. z Opola, która odpowiadała za wykonanie odlewów z brązu.