CAL

Główną i przewodnią ideą projektu jest postulat upamiętnienie dziejów Ziemi Lwóweckiej i ocalenie pamiątek, zarówno materialnych, jak i intelektualnych. Istotnym celem, który chcemy osiągnąć będzie aktywizacja społeczeństwa na portalu i nie tylko. Celem dodatkowym będzie zbudowanie więzi społecznej, świadomości historycznej, a także identyfikacji lokalnej. CAL jako Internetowa Izba Pamięci zastąpi/zaoszczędzi miejsca do eksponowania materiałów np. w Bibliotece czy szkołach, a także pozwoli poszerzyć grono osób mających dostęp do tych treści.

Projekt polega na utworzeniu strony internetowej o nazwie Cyfrowe Archiwum Lwóweckie, na której zawarte zostaną następujące treści: a) skany fotografii, litografii i pocztówek, b) skany dokumentów i archiwaliów po organizacjach sprzed 1989 roku, a także archiwów regionalistów, c) wywiady, wspomnienia w zapisie tekstowym, audio-wizualnym i audio dotyczące Ziemi Lwóweckiej, architektury i osób, d) lwówecki słownik biograficzny, do którego dodawane będą osoby zasłużone, jak również każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógłby zostawić biogram i wspomnienie o swoim przodku. Formuła projektu „Cyfrowe Archiwum Lwóweckie” jest innowacyjna z uwagi na to, że zbiory przechowywane dotychczas w muzeach, izbach pamięci i prywatnych archiwach (dostępne dla węższego grona odbiorców) zostaną udostępnione w ogólnodostępnej platformie internetowej. Innowacyjne jest również podejście do kwestii funkcjonowania strony internetowej, gdyż każdy, kto zarejestruje się na portalu będzie mógł zostać autorem treści (weryfikowanych przez administratora). Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu będzie mogła być uczestnikiem projektu, a zarazem odbiorcą. Celem projektu jest umożliwienie miejscowej społeczności, a także tym osobom, które mieszkają poza opisywanym terenem, zapoznanie się z materialną spuścizną Ziemi Lwóweckiej. Na początku do wypełnienia strony treścią posłużą materiały historyczne (fotografie [minimum 1500 szt.], dokumenty i inne). W ramach projektu zachęcać będziemy do dzielenia się swoimi archiwami rodzinnymi lub dokumentami. Istotnym elementem działalności użytkownika na stronie będzie możliwość oznaczania twarzy i miejsc (tzw. foto-tagging) czy komentowania, co wzbogaci wartość poznawczą, gdyż można będzie rozpoznać dotąd niezidentyfikowane osoby i miejsca. Przewidywane rezultaty to bogata w fotografie, dokumenty i inne artefakty strona internetowa. W celu pozyskiwania materiału historycznego zostaną zorganizowane spotkania w szkołach (Lwówek [szkoła podstawowa i gimnazjum], Zębowo, Brody, Pakosław, Posadowo i Chmielinko), na których zostanie przybliżona formuła projektu „Cyfrowe Archiwum Lwóweckie”. Celem tych spotkań będzie również zachęta do wolontariatu przy skanowaniu i fotografowaniu materiałów historycznych. Na spotkaniach zostaną rozdane ulotki zawierające wyjaśnienie idei projektu.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY POD ADRESEM:

WWW.CAL.LWOWEK.COM.PL