Kurs instruktorski Wiktora Nawrota

Wiktor Nawrot z sekcji karate TG „Sokół” we Lwówku był uczestnikiem kursu organizowanego przez Polski Związek Karate, Komisję Karate Tradycyjnego i Fudokan oraz Fundację PROSPORT. Kurs odbywał się w Szkole Walk KIME w Warszawie.