Inauguracyjne spotkanie „Rodziny Powstańczej”

25 stycznia 2017 r. w MGOK Lwówek odbyło się spotkanie „Rodzina Powstańcza”, którego organizatorem głównym było nasze Towarzystwo. Spotkanie poprowadził Szymon Konieczny, który od lat zbiera materiały na temat powstańców wielkopolskich 1918/19 z Ziemi Lwóweckiej. W spotkaniu uczestniczyły rodziny i sympatycy powstańców wielkopolskich 1918/19. Ponadto głos zabrali Dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich we Lwówku Bogdan Rościszewski oraz Burmistrz Piotr Długosz. Dyskutowano również nad uświetnieniem 100. rocznicy wybuchu powstania. Planowana jest publikacja mająca na celu przybliżenie sylwetek powstańców wielkopolskich 1918/19 związanych z naszą ziemią. Kolejne spotkanie odbędzie w roku przyszłym. Zapraszamy!

fot. Ela Rozynek